top of page
Search
  • Writer's pictureElin Berlin

SUNDAY EDIT FEAT: FLUFFWEAR

This week I'm introducing a new concept on the blog which is something I'm going to call SUNDAY EDIT FEAT:. As you can tell by the name this is something that'll take place on Sunday's, and each Sunday I'm going to publish an interview with an inspiring knitter/designer/artist.

This week I've talked to the lovely Parisa Walklett at Fluffwear, which is a Malmö-based company that makes the most amazing hand knitted garments in hand dyed yarn. Slow fashion at it's best!

First of all, how did you learn to knit?

As a child I learned a little with my great grandmother. Mostly as an adult, I learned via Youtube.


What do you think it is about knitting that makes you want to continue to do it?

In terms of for the sake of a hobby, I enjoy to have something to focus on in my spare time. I enjoy the problem solving aspect and honing a skill continuously.


Except for the necessities such as yarn and needles, what are three things you as a knitter can’t live without?

I can’t think of anything actually. Aside from the yarn and needles, I don’t really have anything special. I always kept things simple. I could perhaps say coffee!


How did the idea of Fluffwear come to you, and could you tell us the story about the brand?

I had been dreaming of having my own brand for many years and had spent most of my life working in fashion, from retail jobs as a teen, studying fashion and then working as a photographer. When I was pregnant with my son I decided to give it a try and I have been able to slowly grow and establish Fluffwear.

So not only are you a knitter, but you’re also a dyer. When did you decide to dye your own yarn and how was that learning process?

In the early days I was buying hand dyed merino from a local source, however they ended their company and I was unable to find something as special. So I decided to start dyeing the wool myself. I was initially guided by the previous dyer and I have learned a lot along the way, and still learning. The reason I can offer knitwear with such magical hues and effects such as confetti and space dye is because I do this myself. It’s not widely available otherwise, and the reason for that is that dyeing wool is extremely laborious and eats a lot of time.


Where do you go to look for inspiration when it comes to colors and dying yarn?

Latest trends, keeping up to date with fashion week, architecture, cartoons, paintings, art, life, nature, childhood memories.


Is there someone you look up to and admire when it comes to knitting?

I don’t look to any other knitters because I would like to create original pieces as much as possible.


You’re not from Malmö, right? What is it that made you move here, and what do you think about Malmö as a city when it comes to knitting, crafts, design etc?

I moved to Sweden from London; my old home. I moved to Malmö from Stockholm as Malmö offered family, affordable living, more security. I have met a lot of wonderful creative people here, many of whom became my friends. Although, moving here with a young baby, I have not really found myself connected with the arts scene. I don’t think there is much of a knitting scene here but we have been experiencing the pandemic for some time so it could be that things bloom later.


If you could give ONE advice to someone who’s just starting out to knit, what would that be?

YOUTUBE!


Last of all, could you tell us a little bit about a knitting project that is only in your dreams at the moment?

Perhaps an art piece or sculpture of some sort :)Check out Fluffwear's website and Instagram!


//


Idag introducerar jag ett nytt koncept jag valt att kalla SUNDAY EDIT FEAT: på bloggen. Namnet syftar till att jag varje söndag kommer publicera en intervju med en inspirerande person och/eller märke. Den här veckan har jag snackat med Parisa Walklett som har Fluffwear, vilket är ett Malmö-baserat företag som gör de mest fantastiska handstickade plaggen i handfärgat garn. Verkligen slow fashion när det är som bäst!


Först och främst, hur lärde du dig att sticka?

Som barn lärde jag mig litegrann av min gammelmormor. Som vuxen lärde jag mig genom Youtube.


Vad tror du det är just med stickning som gör att du fortsätter ?

Just som hobby gillar jag att ha något att fokusera på under min fritid. Jag tycker om problemlösnings-aspekten och att kontinuerligt få finslipa mina färdigheter.


Förutom de absoluta nödvändigheterna såsom garn och stickor, vilka tre saker kan du som stickare inte leva utan?

Jag kan faktiskt inte komma på någonting. Förutom garn och stickor behöver jag inget särskilt. Jag har alltid gillat att hålla saker enkla. Fast jag skulle kanske kunna säga kaffe!


Hur väcktes idén kring Fluffwear, och kan du berätta lite om bakgrunden till märket?

Jag hade drömt om att ha mitt eget märke i flera år, och hade större delen av mitt liv jobbat inom mode, allt ifrån handel som tonåring, till att plugga mode och därefter arbeta som fotograf. När jag var gravid med min son bestämde jag mig för att ge det ett försök, och sedan dess har jag sakta kunnat växa och etablera Fluffwear.


Du är inte bara stickare, utan även färgare. När bestämde du dig för att färga ditt eget garn och hur var den inlärningsprocessen?

I början köpte jag handfärgad merinoull från en lokal källa, men de avslutade sitt företag och jag kunde inte hitta något lika speciellt. Så jag bestämde mig för att färga garnet själv. Till en början vägleddes jag av den tidigare färgaren, och sedan har jag lärt mig mycket efterhand, och jag lär mig fortfarande. Anledningen till att jag kan erbjuda stickade plagg med så magiska nyanser och space dye är för att jag gör det här själv. Det är inte allmänt tillgängligt annars, och anledningen till det är att färga garn är extremt arbetsamt och tar väldigt lång tid.


Var hittar du inspiration när det kommer till färger och att färga garn?

De senaste trenderna, modeveckorna, arkitektur, tecknade serier, målningar, konst, livet, naturen, barndomsminnen.


Finns det någon du ser upp till och beundrar när det kommer till stickning?

Jag tittar inte så mycket på vad andra stickare gör, eftersom jag gärna vill skapa så originella plagg som möjligt.


Du är inte från Malmö, eller hur? Vad var det som fick dig att flytta hit, och vad tycker du om Malmö som stad när det gället stickning, hantverk, design osv?

Jag flyttade till Sverige från London; mitt gamla hem. Jag flyttade till Malmö från Stockholm, eftersom Malmö erbjöd familj, överkomligt boende och mer trygghet. Jag har träffat många underbara, kreativa människor här, varav många idag är mina vänner. Eftersom jag flyttade hit med en liten bebis, känner jag att jag inte riktigt tagit del av konstvärlden här. Vad gäller stickning finns det enligt mig finns det inte en så utbrett stick-scen här, men vi har ju trots allt levt I en pandemi I flera år så det kan vara att det kommer.


Om du kunde ge ETT råd till någon som precis börjat sticka, vad skulle det vara?

YOUTUBE!


Sist men inte minst, kan du berätta lite om ett stickprojekt som bara finns i dina drömmar för tillfället?

Kanske ett konstverk eller någon slags skulptur :)


Glöm inte spana in Fluffwears hemsida eller Instagram!

171 views0 comments

Recent Posts

See All

Everything you need to know about Nomad Slippers!

Today is the day.- the knitting pattern for Nomad Slippers are finally out! This is the first new design I've release in a looong time (making a book takes a lot of time apparently...), so it feels s

Yorumlar


bottom of page