top of page

INFO

Wool & Beyond was founded in Malmö for the passion of making and sharing the joy of crafts.

//

Wool & Beyond bildades i Malmö ur lusten att skapa och dela glädjen för hantverk.

bottom of page