top of page
Search
  • Writer's pictureElin Berlin

SUNDAY EDIT FEAT: INGUNN BIRKELAND

Long time - no SUNDAY EDIT FEAT, am I right? It's been a while but we're back with a bang with Norwegian fashion designer Ingunn Birkeland who I (a beige-loving person at heart) truly admire and look up to when it comes to her use of colors. So naturally we talk a lot about color and she shares her thoughts about using color, as well as a few tips about knitting colorwork. Let's get into this SUNDAT EDIT FEAT: Ingunn Birkeland!

Which is your absolute fave color-combo at the moment? (Yes, you have to pick one!)

Mint and peach. Ok, now that we have that out of the way, could you tell us a little bit about yourself, your background and how you started knitting? I've knitted since I was a child, and I grew up in a family where almost everyone was doing some kind of handicraft, so I learned a lot from home. In 2005 I finished my studies at KHiO and I have a MA in Fashion Design. That was when I started my own business, where I mostly have been designing and sewing dresses made to order. After my studies knitting was only a hobby for me, since it was too difficult to make a living off. It wasn't until I started making knitting patterns that I could make it into a job.

On your Instagram it truly seems as if you've created your own universe in which you create within. How would you describe your aesthetic in words?

I do think it's up to an outside viewer to describe my aesthetic, but if I'm trying to look at it from an outside perspective I'd say that it's characterised by massive and structured use of color.


Since you have such a clear aesthetic and style - could you tell us about a strange teenage revolt period when you had a completely different look than now?

I've had many more or less successful styles over the years, but I remember getting annoyed when I heard from others that something was not "my style". Then I wanted to oppose it, and went to school in those clothes anyway. I remember one time when I wore orange tights that I'd sewn myself with a long knitted cardigan in all the colors of the rainbow. And when I think about it - that's not completely different to what I could have put on now actually!

Pic by Knut Bry. A lot of the things you create is structured around a checkerboard pattern, similar to a braid or weave pattern - which you use not only in knitting, but also other textile crafts such as weaving and so on. How did the fascination arise personally for that particular pattern? Obviously there are many of us, not just you, who are fascinated and drawn to it - why do you think that is so?

It's probably completely individual, but for me it's about organizing and balancing colors. I like to use a wide range of colors, but it's not necessarily so nice to look at unless the colors - and the amount of different shades - are well composed. By placing them in squares, I clear up the expression, and can therefore afford to use a wide color palette.

Right pic by Knut Bry. You have recently released a book - Ingunn Birkeland Strikker. What was it like to make a book?

Very fun and a whole new experience to see others knit my designs. I'm very happy and humbled that the book has been received so well. Is there any pattern in the book you’re particularly proud of?

Well, I at least like the CITY cardigan with a high waist very much. I will definitely make more!


What are your best tips when it comes to colorwork knitting? Both in terms of technique and color combinations!

I like to break up the strongest and darkest colors with pastels so that they don't become so harsh against each other. Otherwise, I work with contrasting colors, and different denominations of these.

When I knit colorwork using two-colors, I like to have the main color thread over my left index finger and throw the contrasting color with my right hand.


Where do you find inspiration? Are you particularly inspired by certain decades in fashion history or similar?

Inspiration is everywhere, and I often take photos when I'm out walking or watching a movie. In fashion history, I think that 1920 - 1960 carries particularly fine things, but gradually I have also started to like the 1970s.


What does your design process look like? How do you go from inspiration to idea to a finished pattern/garment?

It all depends on the project. Sometimes I make inspiring collages and sketches, but other times I model on a mannequin and improvise. It's usually very intuitive and I try to be open to new ideas for as long as possible during the process. At some point, of course, I have to put a stop to it. It's challenging, because I usually get a lot of new ideas along the way.


What are you knitting right now and what will you start next?

Right now I'm knitting a sweater with a high collar, a cardigan, a hat, and several new garments which patterns will be released this autumn. Next up I will be knitting another cardigan or a dress.

Go follow Ingunn on Instagram and check out her website! Her book is available in Norwegian here.

// Nu var det väldigt längesedan jag hade en SUNDAY EDIT FEAT: eller hur? Men idag är det tillbaka med besked med en intervju med norska modedesignern och stickare Ingunn Birkeland som jag (en äkta beige-älskare) verkligen beundrar och ser upp till när det gäller att använda färg. Naturligtvis snackar vi en hel del om färg, och hon delar sina tankar kring användande av färg samt en del tips kring flerfärgsstickning. Så låt oss hoppa rakt in i veckans SUNDAY EDIT FEAT: Ingunn Birkeland!

Vilken är din absoluta favorit färg-kombo just nu? (Ja, du måste välja en!)

Mint och peach.


Ok, nu när vi har det ur vägen, kan inte du berätta lite om dig själv? Vad är din bakgrund och hur började du med stickning? Jag har stickat sedan jag var barn, och växte upp i en familje där nästan alla håll på med handarbete, så jag lärde mig mycket hemifrån. År 2005 avslutade jag mina studier med en MA i Modedesign på KHiO (Kunsthøgskolen i Oslo) och startade då mitt eget företag, där jag framförallt har designats och sytt klänningar på beställning. Efter min utbildning fortsatte jag med stickning som hobby, för det var för svårt att kunna leva på. Först nu när jag gör mönster kan jag börja räkna in det i mitt jobb.


Om man följer dig på Instagram så känns det verkligen som att du byggt upp ett helt eget universum som du verkar och skapar inom. Hur skulle du beskriva din estetik i ord? Jag tycker att det är publikens uppgift att beskriva min estetik, men om jag ska försöka se den utifrån skulle jag säga att den präglas av massiv och strukturerad färganvändning.


Eftersom du nu har en så tydlig estetik och stil - kan du berätta om någon konstig tonårsrevolt när du hade en helt annan look? Jag har haft många mer eller mindre lyckade stilar genom åren, men jag minns att jag blev irriterad när jag hörde från andra att något inte var "min stil". Då ville jag motsätta mig, och gick till skolan i de där kläderna i alla fall. Bland annat i orange egensydda tight och långkofta i regnbågens alla färger. -Och det är inte helt annorlunda vad jag kunde ha tagit på mig nu faktiskt när jag tänker efter!


Mycket av det du skapar är uppbyggt på ett rutmönster, liknande ett flät/vävmönster - som du använder dig av inte bara inom stickning men även andra textila hantverk såsom vävning osv. Hur uppstod fascinationen personligen för just det mönstret? Och uppenbarligen så är vi många, inte bara du, som fascineras och dras till det - varför tror du det är så? Det är nog helt individuellt, men för mig handlar det om att organisera och balansera färger. Jag gillar att använda ett brett spektrum av färger, men det är inte nödvändigtvis så fint att titta på om inte färgerna – och mängden olika nyanser – är väl sammansatta. Genom att placera dem i rutor rensar jag upp uttrycket, och har råd med en bred färgpalett.


Du har nyligen släppt en bok - Ingunn Birkeland Strikker. Hur var det att göra en bok?

Väldigt roligt och en helt ny upplevelse att se andra sticka min design. Jag är väldigt glad och ödmjuk över att boken har tagits emot så väl.


Är det något mönster i boken du är särskilt stolt över?

Tja, om inte stolt så gillar jag åtminstone CITY koftan med hög midja väldigt mycket. Den ska jag sticka fler av.


Vilka är dina bästa sticktips när det gäller att få till en bra flerfärgsstickning? Både vad gäller teknik samt färgkombinationer! Jag gillar att bryta upp de starkaste och mörkaste färgerna med pasteller för att de inte ska bli så hårda mot varandra. I övrigt jobbar jag med kontrasterande färger, och olika valörer av dessa.

När jag stickar ett tvåfärgat mönster så gillar jag att ha huvudfärgstråden över mitt vänstra pekfinger och kastar mönsterfärgen med höger hand.


Var hittar du inspiration? Är du särskilt inspirerad av vissa årtionde i modehistorien eller liknande?

Inspiration finns överallt, och jag fotar ofta när jag är ute och går eller tittar på något i en film. I modehistorien tycker jag att 1920 - 1960 bär på särskilt fina saker, men efter hand har jag också börjat gilla 1970-talet.

Hur ser din designprocess ut? Hur går du från inspiration till idé till ett färdigt mönster/plagg?

Allt beror på projektet. Ibland gör jag inspirerande collage och skisser, men andra gånger modellerar jag på en provdocka och improviserar. Det är oftast intuitivt och jag försöker vara öppen för nya idéer så länge som möjligt under processen. Någon gång måste jag förstås sätta stopp för det. Det är utmanande, för jag brukar få många nya idéer på vägen.

Vad stickar du på just nu och vad kommer du påbörja härnäst?

Just nu stickar jag på en tröja med hög krage, en kofta, en mössa, och flera nya plagg som det kommer mönster till i höst. Härnäst blir en annan kofta eller en klänning.

Följ Ingunn på Instagram och spana in hennes hemsida! Hennes bok (på norska) går att beställa här.

170 views0 comments

Recent Posts

See All

Everything you need to know about Nomad Slippers!

Today is the day.- the knitting pattern for Nomad Slippers are finally out! This is the first new design I've release in a looong time (making a book takes a lot of time apparently...), so it feels s

Comments


bottom of page