top of page
Search
  • Writer's pictureElin Berlin

SUNDAY EDIT FEAT: TIFFKNIT

Yet another Sunday, and yet another SUNDAY EDIT FEAT: this time with the absolute cool girl Tiffknit. Her design aesthetic is minimal with great attention to detail. That, and much more, was what we had a good old chat about!

What are you working on right now?

I have a few things on the go right now - mostly WIPs that have been on hold for some time. I am working on an 8pm tank (yes, another one) and a @petiteknit Oslo hat I need to finish, hopefully before winter is over! Between these projects I am making swatches for new designs.


To me your design aesthetic stands out in the knitting community - where do you find inspiration for your work and how do you approach a new project?

Thank you! Like many others, I enjoy browsing Pinterest but a lot of the ideas kind of just come to mind. I think it is accurate to say that the things I knit and design are reflections of my personal style. When it comes to designing, I want my knits to be functional and often think a lot about whether or not I will actually be wearing the garment in question. After that, I draw an extremely rough sketch, swatch, and write out notes on construction.

Could you tell us a bit about yourself, where do you live and who are you besides a knitter?

I live in Canada, outside of Toronto. Besides being a knitter, I am a Dietitian! Cooking/baking were my first hobbies so I suppose I am either following recipes or patterns.


Why did you start to knit, and when was that?

I am a pandemic knitter and started around August of 2020. I have always been interested in the idea of making my own clothes and when it looked like there was going to be some down-time during my Master’s it seemed like a good opportunity to start. This hobby has become really significant to me in terms of what it allows me to do and how it supports my mental health.


Let’s play the classic game fuck, marry or kill fiber-edition! How would you go about MERINO, SILK and MOHAIR?

Fuck silk. Marry merino. Kill mohair.


Could you share some of your favorite hidden gem Instagram-accounts with us?How does your everyday knitting routing look? When and where do you find/take time to work on your projects?

I mostly knit in the evenings and on the weekends while watching TV. Around those who are close to me, I might knit while we hang out. If there is any time that gets taken for knitting, it unfortunately might be from sleeping.


Is there something in your life that you’ve had to set aside to prioritize your knitting?

To continue from the previous question, sleep may be one area that has been pushed aside. I am not usually actively choosing to sleep later but knitting keeps me awake and I am often unaware of how late it has gotten! Definitely would like to change this.

As a knitwear designer, what do you find to be the most challenging parts?

Sometimes I find it difficult to balance details with what is practical for a pattern. I want my patterns to be approachable but also like to add several elements to make a piece special.

It can also be challenging to balance longevity amid current trends. My goal is to make contemporary pieces that are still timeless.


Summer knits are getting closer, what will you be working on in the heat?

I will be test knitting the maid you look dress for @oshenknits! I am a big fan of knitting tanks (maybe because I don’t have to knit sleeves) so I’m sure there will be more of those to come.


Check out Tiffknit on Instagram and on Ravelry.//


Då var det söndag igen, och ännu en gång dags för SUNDAY EDIT FEAT: idag tillsammans med supercoola Tiffknit. Hennes designestetik är minimal men väldigt detaljrik. Vi snackade bland annat om det, men även om allt annat härligt som rör just stickning och design!


Vad stickar du på just nu?

Jag har ett par olika saker på gång - mestadels WIPs som har legat på is ett tag. Jag stickar på ett 8pm-linne (ja, ännu ett) och en Oslo-mössa av @petiteknit som jag måste få klar, förhoppningsvis innan vintern är över! Mellan dessa projekt stickar jag provlappar för nya design projekt.


Enligt mig sticker din designestetik ut i stickvärlden - var hittar du inspiration till ditt arbete och hur tar du dig an ett nytt projekt?

Tack! Precis som många andra gillar jag att scrolla på Pinterest, men många av mina idéer bara kommer till mig. Jag tror att många av de saker jag stickar och designar verkligen speglar min personliga stil. När det kommer till att designa vill jag att mina plagg ska vara funktionella, och jag funderar ofta mycket på om jag faktiskt kommer använda plagget eller inte. Efter det tar jag fram en enkel skiss, stickar provlappar och skriver ner anteckningar kring konstruktion.


Kan du berätta lite om dig själv - var bor du och vem är du, förutom stickare?

Jag bor i Kanada, utanför Toronto. Förutom att jag sticka så är jag dietist! Matlagning/bakning var mina första intressen, så jag antar att jag antingen följer recept eller mönster.


Varför började du sticka, och när var det?

Jag är en pandemistickare och började runt augusti 2020. Jag har alltid varit gillat tanken på att göra mina egna kläder och när det såg ut att bli lite dötid under min master så verkade det som ett bra tillfälle att börja . Stickningen har blivit väldigt viktig för mig när det gäller vad den tillåter mig att göra och hur den stödjer min mentala hälsa.


Låt oss leka det klassiska leken Fuck, Marry or Kill med fokus på textila fiber! Hur skulle du ta dig an MERINO, SILKE och MOHAIR?

Jag skulle ligga med silke, gifta mig med merino och döda mohair.


Kan du dela några av dina favorit Instagram-konton med oss?

@nakedknit, @secondhandhuns, och @_stautberg för att nämna några!


Hur ser din vardagliga stickrutin ut? När och var hittar/tar du tid att arbeta på dina projekt?

Jag stickar mest på kvällarna och på helgerna medan jag tittar på tv. Runt dem som står mig nära kanske jag stickar medan vi umgås. Om det är något jag stjäl tid ifrån för att kunna sticka är det väl möjligtvis sömn, tyvärr.


Finns det något i ditt liv som du har behövt lägga åt sidan för att prioritera din stickning?

För att plocka upp tråden från föregående fråga är nog sömn det som har skjutits åt sidan. Jag brukar inte aktivt välja att gå och lägga mig senare, men stickningen håller mig vaken och jag är ofta omedveten om hur sent det har blivit! Skulle definitivt vilja ändra på detta.


Som stickdesigner, vad tycker du är de mest utmanande delarna?

Ibland har jag svårt att balansera vilka detaljer som ska med, gentemot vad som faktiskt är praktiskt för ett mönster. Jag vill att mina mönster ska vara lättillgängliga, men jag gillar också att lägga till flera element för att ge ett plagg det där lilla extra. Det kan också vara utmanande att balansera hur man skapar hållbara plagg samtidigt som man jobbar mot nuvarande trender. Mitt mål är att göra samtida verk som känns tidlösa.


Sommarstickningen börjar närma sig, vad ska du jobba med i värmen?

Jag ska provsticka klänningen Maid You Look till @oshenknits! Jag är ett stort fan av att sticka linnen (kanske för att jag inte behöver sticka ärmar då) så jag är säker på att det kommer att kommer bli fler sådana.


Tiffknit hittar du på Instagram och på Ravelry.


137 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page